Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

Viktigt SKK

Som medlem i SKK har du både skyldigheter och rättigheter som du måste känna till och följa. Svenska Leonbergerklubben (SLBK) är en rasklubb som står under SKK och som medlem i SLBK gäller i princip samma regelverk.
För mer information om regler, policys m.m. hänvisar vi till www.skk.se

 

 

SKK´s Grundregler  
SKK´s policy för digitala medier  
SKK´s registreringsregler  
SKK´s Utställnings- och championatbestämmelser SKK's Nya köpeavtal 2015

  

Meny pil

GDPR-dataskyddslagen
LB Nytt - Redakt�r
Klubbens Historia
Stadgar & Arbetsordning
Kontakt
Presentation - Styrelsen
Styrelseprotokoll
Klubbtidning
Viktigt SKK

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »