Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

Klubbens Historia

Svenska Leonbergerklubben hörde tidigare till SSD (Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar) men SSD upphörde den 31 december 2000, och för vår del innebar det att vi den 1 januari 2001 blev egen specialklubb direkt under SKK. Vi bytte därmed också namn från Leonbergersällskapet till Svenska Leonbergerklubben (förkortas SLBK).

Föreningen bildades 31/10 1981 i samband med utställningen "Stora Stockholm". Medlemsantalet var vid den tidpunkten 38 st. Idag har SLBK nästan tusen medlemmar. 1979 registrerades 14 leonberger, att jämföra med 1996 då 333 leonberger registrerades (1992: 415 st). Rasens registreringssiffror har legat mellan 300-400 hundar/år de senaste 10 åren. 

 

Meny pil

GDPR-dataskyddslagen
LB Nytt - Redakt�r
Klubbens Historia
Stadgar & Arbetsordning
Kontakt
Presentation - Styrelsen
Styrelseprotokoll
Klubbtidning
Viktigt SKK

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »